budai, vár

 

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége ellenőrzése

3.I. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-nél végzett, az alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések nyilvános megállapításait itt olvashatja.

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.II A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerint beszámolója

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét itt olvashatja.
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét itt olvashatja.
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét itt olvashatja.
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét itt olvashatja.
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét itt olvashatja.
A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét itt olvashatja.

3.3.1 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.-nél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokat, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők munkabérére, és rendszeres juttatásaira, valamint költségtérítésére, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtájára és mértékére vonatkozó összesített adatokat itt olvashatja.

3.3.II. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek neve, adatai

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. nem nyújt támogatást.

3.3.III. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékŐ árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékŐ jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit kft. által 2016 évben kötött ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékŐ árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékŐ jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések listáját itt olvashatja.

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit kft. által 2015. évben kötött ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések listáját itt olvashatja.

3.3.IV A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. esetében nem releváns.

3.3.V. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. esetében nem releváns.

3.3.VI. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

A KMOP-3.1.1/E- 12-k- 2012-0001 azonosítószámú, a "Várkert Bazár fejlesztése" c. projekt támogatási szerződését itt olvashatja. A projektről szóló összefoglalót itt olvashatja: http://www.varkertbazar.hu/a-varkert-bazar-tortenete

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. | 013 Budapest, Ybl Miklós tér 6., Telefon: 225-0554, 356-1773, 356-1991, Fax: 355-6364