budai, vár

 

Közérdekű adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseinek megfelelõen a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. a mûködésével kapcsolatos adatokat, figyelemmel a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre, az alábbiak szerint teszi közzé.

Általános közzétételi adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok
II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok
IV. Közbeszerzési információk

Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. vezetõ tisztségviselõinek, a felügyelõbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezetõ állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. | 013 Budapest, Ybl Miklós tér 6., Telefon: 225-0554, 356-1773, 356-1991, Fax: 355-6364