budai, vár

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetõk

1.1.I. Elérhetõségi adatok

A Társaság cégneve: Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.
Közhasznú besorolású
Székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.
Levelezési cím: 1250 Budapest Pf. 21.
Az alapítás idõpontja: 1997. december 15.
Bejegyzés kelte: 1998. május 27.
Cégjegyzékszám: 01-09-919323
Statisztikai számjel: 18088074-9103-572-01
Adószám: 18088074-2-41
honlap: http://www.vargondnoksag.hu
ügyfélszolgálat szerepét betölti: titkarsag@vargondnoksag.hu
Tel.: 225-0554, 356-1773, 356-1991 (266 mellék)

1.1.II. A szervezeti struktúra

A Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. szervezeti struktúráját és az egyes szervezeti egységek feladatait a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tartalmazza.

1.1.III.A közfeladatot ellátó szerv vezetõi és elérhetõségük

Gyutai Csaba Kálmán ügyvezetõ igazgató
Titkárság: Leveli Andrea Tel.: 225-0554, 356-1773, 356-1991 (266 mellék) leveli.andrea@vargondnoksag.hu
Kulturális igazgató, általános igazgató helyettes: Sikota Krisztina (160 mellék)
sikota.krisztina@vargondnoksag.hu
Gazdasági igazgató: Demjén Katalin (185 mellék) demjen.katalin@vargondnoksag.hu
Szervezési igazgató: Dr. Somogyi Gabriella (193 mellék) somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
üzemeltetési vezetõ: Szepesi Nándor (271 mellék) szepesi.nandor@vargondnoksag.hu
Beruházási vezetõ: Világosi Péter (228 mellék) vilagosi.peter@vargondnoksag.hu

1.2. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése

Nincs a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek.

1.3. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet neve és adatai

Nincs a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában álló vagy részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet.

1.4. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, adatai

Nincs a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. által alapított közalapítvány.

1.5. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, adatai

Nincs a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. által alapított költségvetési szerv.

1.6. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, adatai

Nincs a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. által alapított lap.

1.7. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének neve, adatai

Felettes szerv: Miniszterelnökség Társasági Portfolió Kezeléséért Felelõs Helyettes államtitkárság
Székhely: 1051 Budapest, Báthory utca 12.
Tel.: +36 (1) 795-7604

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft.

Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. | 013 Budapest, Ybl Miklós tér 6., Telefon: 225-0554, 356-1773, 356-1991, Fax: 355-6364